dilluns, 27 de febrer de 2012

Comunicat de Secretaria: tramitació de títols

Procés de tràmit de títol
1- Sol.licitud al Centre. Cal adjuntar còpia del DNI.

2- El centre fa la comprovació de dades i es genera el document per al pagament de taxes d’expedició (o resguard de pagament). El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la recollida d’aquest document.

3- L'alumne ha de fer el pagament a l’entitat bancària de les taxes d’expedició de títol corresponents (cal prestar atenció, atès que aquest document té data de caducitat).

4- Cal entregar al centre el “Resguard de pagament”, per confirmar el pagament de les taxes. L'escola signa i segella la part per a l'interessat. Aquest document té la mateixa validesa que el títol definitiu mentre aquest no arribi.

5- El centre fa la tramesa i la sol·licitud al Departament d’Educació.

6- El Departament d’Educació efectua el títol i l’envia al centre.

7- El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la seva recollida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada