dimarts, 20 de gener de 2015

Serra i Abella: Nova identitat i canvi de nom?

Llegiu aquest text i, en acabat, participeu a l'enquesta mitjançant aquest enllaç.

Ens cal un canvi d'identitat gràfica
 

La decisió de canviar la identitat de l'escola recull, abans que res, la necessitat de renovació periòdica que té tota imatge d'aquestes característiques, sumada a l'adaptació imprescindible a les noves tecnologies de comunicació.
La identitat actual de l'escola no només resulta gastada, sobretot per una institució dedicada al món de la imatge, sinó que no compleix alguns requisits imprescindibles de reductibilitat, adaptació a pantalles o convivència amb altres marques, com la de l'ESDAP.
D'altra banda l'escola necessita, ara com ara, una definició del seu ideari, de quin és el seu paper com a escola pública i com a escola d'art i disseny en l'actual moment social. La nova identitat ha de respondre a aquest plantejament.

En aquest sentit, s'ha decidit engegar un procés de renovació del conjunt de la imatge de l'escola, no només en l'aspecte físic, com el web, la marca o el logotip,
sinó també de la percepció que existeix de l'escola, per part de la gent de fora, però també des de dintre, per la gent que en forma part.

Podeu accedir a l'informe DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que s'ha elaborat amb els arguments que aconsellen un canvi de nom i d'identitat.

Fem 25 anys 

Aquest curs celebrarem el 25è aniversari de l'escola i aprofitarem l'avinentesa per completar aquest procés de renovació.
Cal destacar que, òbviament, un procés com aquest demana la implicació de tota l'escola, tant per trobar idees com per posar-les en pràctica. Tot està per pensar i per decidir.
El que sí que tenim clar és que volem que tothom hi participi en tots els sentits i que tot plegat ha de ser una bona oportunitat per millorar l'escola.

Cal canviar el nom? 

Dintre d'aquest procés de canvi d'imatge s'ha plantejat també la possibilitat de canviar el nom de l'escola. Aquest canvi és un tema recurrent des de fa temps a l'escola, se n'han fet propostes, se n'ha parlat en moltes ocasions i ara és l'ocasió de resoldre d'una vegada la qüestió en un sentit o en un altre.

Els arguments per al canvi són en resum els següents:
Es tracta d'un nom llarg, difícil de recordar i poc característic.

Segueix el model d'una escola de secundària, el nom d'un personatge local, i no s'identifica amb una escola d'art i disseny i encara menys amb una de superior.

Correspon a una persona poc coneguda i que per la seva activitat -es tracta d'un ceramista- no és representatiu de les disciplines que s'imparteixen a l'escola.

No afegeix cap connotació positiva en línia amb les aspiracions de l'escola.

L'escola es troba en un moment de canvi i d'evolució, nous cicles, nous estudis, allunyada del model d'escola de FP al que responia en el seu origen.

Les característiques que hauria de tenir el nou nom es defineixen per oposició a les anteriors, afegint-ne a més:

- Conveniència d'associar-nos amb Barcelona en comptes de L'Hospitalet, per la procedència del nostre alumnat i per la visibilitat que aquest fet ens dóna a la xarxa, tant pel que fa a nou alumnat com a les relacions exteriors de l'escola.
-Necessitat d'un nom fàcil de trobar a la xarxa, que no plantegi cap ambigüitat ni confusió en els resultats de recerca.

Les opcions del nom del centre 
El primer pas és pronunciar-se sobre el nom de l'escola, per mitjà d'una enquesta que trobareu en aquest enllaç. En aquesta consulta podreu optar per:

-Apostar per un dels noms proposats. Aquestes propostes són el resultat del treball d'una comissió formada per professors i alumnes del grau de disseny realitzat el curs passat dintre dels treballs de projectes.

-Proposar un nom nou que considereu oportú.

-Mantenir l'actual.

L'enquesta estarà activa fins al dia 6 de febrer. 
A continuació una comissió comptarà i valorarà els resultats i  proposarà, si la decisió comporta un canvi de nom, la nova nomenclatura a l'aprovació del consell escolar i l'ajuntament de l'Hospitalet.
Gràcies a tots per avançat per la vostra participació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada