dijous, 23 d’abril de 2015

Estudis superiors de disseny (grau): proves d'accés al curs 2015-2016

Accés 2015-2016
Tenen accés directe sense fer cap prova 
 

El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent).
Es reserven 2 alumnes per grup i tenen accés els de millor nota.

Han de fer NOMÉS la prova específica 

Els que tenen el títol de Batxillerat (fins i tot el batxillerat artístic).
Els que tenen aprovada la prova d’accés de majors de 25 anys per entrar a la Universitat.
Els que tenen aprovada la prova comuna per accedir als cicles de Grau Superior, tant dels artístics, escoles d’idiomes, ensenyaments esportius i de qualsevol de formació professional inicial.

Han de fer la prova comuna i específica

Tots els que no tenen cap titulació anterior .
La prova s’adreça a les persones de 19 anys o més, o que compleixin els 19 anys durant el curs 2015.

InscripcionsProva comuna: Es presenta al Registre telemàtic, mitjançant l’aplicació informàtica disponible a la web del Departament d’Ensenyament, a partir de les
09.00h del dia 20 d’abril i fins al 24 d’abril de 2015.

La prova es realitza al Institut Joan Boscà de Barcelona, Avda. Esplugues, 40
 

Prova específicaEs presenta al Registre telemàtic, mitjançant el web de l’ESDAP.
Es presenten els documents que corresponguin a la seu que han triat en primera opció.
Quan secretaria de la seu hagi verificat l’autenticitat i idoneïtat dels documents, es descarreguen a través de l’aplicació, un document amb codi de barres per poder fer el pagament de la inscripció.
Abans de la publicació de la llista definitiva d’admesos a les proves, caldrà esmenar els defectes de documentació aportada (si és el cas), i s’ha d’haver fet el pagament.

Dates d’inscripcióde l'11 de maig a l'1 de juny de 2015.

Lloc i data de realització de la prova 

Dilluns 15 de juny, a l’Escola del Treball de Barcelona, al Carrer Compte d’Urgell, 187, Edifici 21, planta baixa.

Enllaç al calendari de la prova específica de juny, en pdf.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada