ERAMUS+ Convocatòria 2017-2018Què és el programa Erasmus+?

Erasmus+ és el programa creat per UE per donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.
Pel curs 2017-2018, l’EASD Serra i Abella té concedides 4 ajudes a la mobilitat per estades de formació pràctica a l’estranger per alumnes d’educació superior.
L’objectiu de les pràctiques a l’estranger és millorar les competències comunicatives, lingüístiques i interculturals.
Les pràctiques han de respondre a les necessitats d’aprenentatge de l’estudiant, relacionades amb la seva titulació i el seu pla d’estudis.

Qui pot participar en la convocatòria? 

Poden participar:
- Alumnes matriculats a segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior que tinguin tot el primer curs aprovat (60 ECTS).
- Tenir nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea (o permís de residència).

Quan es fa la mobilitat? 

La beca Erasmus+ de pràctiques cobreix 2 mesos. La mobilitat es durà a terme durant els mesos de Juny i Juliol de 2018.

On es pot fer la mobilitat? 

Les pràctiques es poden realitzar en qualsevol organització ubicada en un país del programa Erasmus+. Les ajudes econòmiques varien segons el país on es faci la mobilitat.
Grup 1
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza
300€ / mes
Grup 2
Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa y Turquía
250€ / mes
Grup 3
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía y antigua República Yugoslava de Macedonia
200€ / mes

Com es demana  i es gestiona una mobilitat Erasmus+?  
     
Cal enviar un mail a l’adreça erasmus.easd@gmail.com amb assumpte “convocatòria erasmus” adjuntant la documentació següent (en pdf):

  1. Formulari de sol·licitud
  2. Document que acrediti el nivell d’idioma del país de destí.
  3. Expedient acadèmic on constin les assignatures cursades i les notes obtingudes.

Un cop rebudes les sol·licituds, es citarà a tots els participants a una entrevista personal amb cada un dels estudiants sol·licitants.

Barem de selecció
  • Expedient acadèmic de primer curs (60 punts)
Es multiplicarà la mitjana ponderada de primer curs per 6:
Nota x 6 = nºpunts

  • Nivell d’idioma (30 punts)
És indispensable tenir un nivell suficient d’anglès  o bé de l’idioma del país de destí.

B1
B2
C1
10 punts
20 punts
30 punts

  • Entrevista personal (10 punts)
Es valoraran les motivacions que porten a l’alumne a demanar la mobilitat i els objectius que vol aconseguir.

Calendari Convocatòria

Presentació de sol·licituds: del 10 d’octubre al 10 de novembre
Resolució provisional de baremació i preselecció: 21 de novembre
Reclamacions: 22 – 24 de novembre
Resolució definitiva d’estudiants seleccionats: 29 de novembre

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

“Crònica d'un segrest”, de Pau de la Calle, guanya la Beca Carnet Jove Connecta't 2021

EL VIATGE - CFGS FOTOGRAFIA

SARA DÍAZ I OLGA MARÍN A NEO2 MAGAZINE Entrevista i editorial de moda.