LAUS BRONZE a David Ramos

David Ramos, alumne d’ESDAP Catalunya. Campus Serra i Abella, ha obtingut un premi Laus bronze pel seu Projecte Final d’Estudis “Okulys” (tutor: Marc Albertí). L’entrega del premi va tenir lloc el passat divendres 8 de juny a la Nit Laus.

“Okukys: The inclusive colors. Collaborative project” és una aplicació web que ajuda als comunicadors visuals a dissenyar fent servir combinacions de colors aprovades per daltònics. L’objectiu del projecte és donar als professionals una eina que permiti crear dissenys inclusius que superin les habituals dificultats dels daltònics (un 8,5% de la població mundial) amb els dissenys basats en codis cromàtics. 

El projecte té un caràcter col·laboratiu i és de codi obert.
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SARA DÍAZ I OLGA MARÍN A NEO2 MAGAZINE Entrevista i editorial de moda.

EL VIATGE - CFGS FOTOGRAFIA