Convalidacions de cicles formatius superiors

Els cicles formatius de grau superior tenen del 23 de setembre al 7 d'octubre, en horari de secretaria, per demanar convalidacions d'estudis finalitzats i/o cursats.

Us adjuntem les sol·licituds a presentar:

    Model sol·licitud 1 convalidacions que resoldrà el director del centre
    Model sol·licitud 2 convalidació que resoldrà el departament d'ensenyament

Porteu sempre original i fotocòpia de la documentació obligatòria que indica cada sol·licitud.
L'alumne que presenti els dos models de sol·licitud ha de portar també la documentació per duplicat.
Per agilitzar el procés i evitar cues, no es fan fotocòpies ni s'admet cap sol·licitud si hi manca documentació.
Teniu les taules de convalidació penjades al hall a Secretaria, on indica quines matèries podeu convalidar, i si les convalida el director del centre o el departament. Totes les titulacions o peticions que no constin en les taules s'envien al departament d'ensenyament.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SARA DÍAZ I OLGA MARÍN A NEO2 MAGAZINE Entrevista i editorial de moda.

EL VIATGE - CFGS FOTOGRAFIA