Secretaria: impresos i sol·licituds


Petició ESDAP
Reconeixement/validació de crèdit. Cal sol·licitar-ho juntament amb la matrícula, no es pot tramitar un cop finalitzada la matrícula.
(només per als estudis superiors de disseny: grau)

Sol·licitud EASD Serra i Abella
(cicles formatius de grau mig o superior, o peticions al director de l'escola)

Imprés sol.licitud de títol oficial Cicles Formatius i ESDAP

Instruccions de tramitació del títol

1 Sol·licitud al centre: cal que ompliu l'imprès. Cal que adjunteu còpia del DNI.

2 El centre fa la comprovació de dades i es genera el document per al pagament de taxes d’expedició o Resguard de pagament.

3 El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la recollida d’aquest document. Cal que presteu atenció, atès que aquest document té caducitat.

4 L'alumne/a ha de fer el pagament a l’entitat bancària de les taxes d’expedició de títol corresponents. Cal que aneu amb compte amb la data de caducitat.

5 L’alumne/a ha d'entregar al centre el Resguard de pagament, per tal de confirmar el pagament de les taxes. L'escola signa i segella la part per a l'interessat. Aquest document té la mateixa validesa que el títol definitiu mentre aquest no arribi.

6 El centre fa la tramesa i la sol·licitud al Departament d'Ensenyament.

7 El Departament d'Ensenyament efectua la impressió del títol i l'envia al centre.

8 El Centre es posa en contacte amb l’alumne/a per a la seva recollida. És important notificar qualsevol canvi de les dades de contacte que es produeixi. Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SARA DÍAZ I OLGA MARÍN A NEO2 MAGAZINE Entrevista i editorial de moda.

EL VIATGE - CFGS FOTOGRAFIA