Fotografia a l'atzar, activitat realitzada per 1rC del CFGS Fotografia

ATZAR
L’atzar és una combinació de circumstàncies o de causes imprevisibles, complexes, sense pla previ i sense pronòstic. L'atzar provoca un resultat o fet determinat que no està condicionat per la relació de causa i efecte ni per la intervenció humana.

Si una cosa ha estat a l’atzar, significa que ha estat per casualitat, de manera fortuïta o accidental, involuntària, o sense una intenció o un motiu determinat.

ABSTRACCIÓ
Podríem considerar l’abstracció com aquella expressió que prescindeix de tota figura i proposa una nova realitat diferent a la natural, independent de referències visuals del món real.

L'abstracció no intenta reproduir les formes de la natura o altres objectes, sinó que se centra en les característiques de l’estructura, les formes i els colors per assolir força i expressivitat.

Només hi ha una regla en la fotografia abstracta i aquesta regla és que no n'hi ha, de regles.


Fotografia a l'atzar és una activitat plantejada des de Fonaments de la Representació, a l'alumnat del grup 1r C del CFGS Fotografia.

L'activitat proposa realitzar fotografies sense cap control, ni de paràmetres d'exposició, ni visuals ni compositius: sense mirar a través del visor, sense programar la càmera, variant constantment qualsevol aspecte que pugui fer previsible la imatge.

El resultat són unes fotografies on l'abstracció esdevé el llenguatge habitual i es produeixen unes gammes cromàtiques riques en matisos. També trobem imatges on l'atzar ha determinat, increïblement, seccions àuries, estructures en terços i composicions d'un equilibri perfecte.


Fotografia a l'atzar són:

Laura Heredia, May Pellicer, Laura Piqueras, Maria Reche, Marco Reñones, Anna Riu, Manuel Sáenz, Cristina Saldaña, Paula Sancho, Meritxell Sanz, Eloi Sellés, Iara Silva, Laura Torres i Silvia Viciana.


Les fotografies seran exposades a l'escola del 24 d'abril al 24 de maig.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

SARA DÍAZ I OLGA MARÍN A NEO2 MAGAZINE Entrevista i editorial de moda.

EL VIATGE - CFGS FOTOGRAFIA